Saturday, May 13, 2017

Sebuah rehlah

"Apa maksud safura?"

"Keemasanku..."

"Ohh, macam safar (berjalan)"

"Safraa sebenarnya.."


Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW,

"Bahawasanya seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menemui orang tersebut. Ketika orang itu ditengah perjalanannya ke kampung yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya; Kemana kamu hendak pergi? ' Orang itu menjawab; Aku ingin mengunjungi saudara ku yang berada di kampung ini.' Malaikat itu terus bertanya kepadanya; 'Apakah kamu mempunyai suatu tujuan yang menguntungkan bila bertemunya? ' Laki-laki itu menjawab; 'Tidak, aku hanya mencintainya kerana Allah. Malaikat itu berkata; 'Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan Allah yang diutus untuk memberitahu kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah.'
(HR Muslim No: 4656)

Permusafiran sebelum menjelang ramadan, membersihkan turut dosa-dosaku, jazakillah khair atas kunjungan. 

No comments: