Thursday, January 27, 2011

alunan kesedaran!

Ketika tuhan berkata kepadaku                                              Takkah kau malu bermaksiat kepadaku?

      Kau sembunyikan dosa dari makhlukku                Tapi dengan penuh noda kau menghadapku?

puisi yang dibacakan oleh Abu 'Abdullah,salah seorang murid Imam Ahmad
Al-Muntalaq
Muhammad Ahmad Ar-Rasyid

No comments: